Ekran akustyczny

Zastrzeżony wzorem użytkowym to ekran akustyczny mający zastosowanie w budownictwie  drogowym i mostowym oraz w innych  konstrukcjach budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego  w sytuacjach gdy  występuje potrzeba  izolacji akustycznej do Rw= 56 dB bez wymogu lub z wymogiem uzyskania dodatkowej izolacji określonych przestrzeni przed światłem emitowanym przez pojazdy lub oświetlenie stałe.  
Znane  ekrany akustyczne  wykonywane są z drewna, aluminium lub w postaci tak zwanej zielonej ściany, którą tworzy konstrukcja stalowa.. Drewniane ekrany drogowe mają ograniczoną żywotność oraz wymagają konserwacji, która wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i problemami logistycznymi polegającymi na tym, że  w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych ekranów przy drogach i autostradach konieczne jest  wprowadzanie ograniczenia prędkości i wyłączania jednego pasa ruchu.  Duże problemy w eksploatacji stwarzają naturalne właściwości drewna, które chłonie wilgoć, ekran ulega deformacji i powoduje  degradację konstrukcji, wypadanie sęków  i powstawanie prześwitów,  co sprawia, że ekran przestaje spełniać funkcje, dla których został zamontowany. Ponadto stalowe konstrukcje ekranów ulegają korozji. Największym jednak problemem  jest palność ekranów akustycznych drewnianych, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo w przypadku kolizji drogowej lub zaprószenia ognia oraz wiąże się z koniecznością prowadzenia akcji gaśniczych w warunkach ruchu drogowego, a sam fakt pożaru powoduje ogromne straty oraz konieczność odtworzenia ekranów. Ekrany aluminiowe pod wpływem ognia ulegają deformacji i tracą własności akustyczne.
Nasz Ekran akustyczny według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że zawiera szkielet drewniany, który tworzy rama wraz z pionowymi i poziomymi elementami drewnianymi oraz przymocowanymi do szkieletu, z obu jego stron,  za pomocą elementów łączących płytami cementowo – wiórowymi, pomiędzy którymi znajduje się wełna mineralna. Ekran na obwodzie ma umiejscowioną opaskę wykonaną z płyty cementowo-wiórowej o szerokości co najmniej równej szerokości szkieletu drewnianego.
Płyta cementowo-wiórowa  ekranu jest pokryta farbą zabezpieczającą.
Inna postać ekranu na przedniej stronie ma siatkę systemową  dla roślin pnących.
Płyta cementowo-wiórowa  ekranu z uwagi na własności i odporność nie musi być  pokryta farbą zabezpieczającą i jest wówczas ekran jest w naturalnym kolorze płyt wiórowo-cementowych.
Inna postać ekranu na przedniej stronie ma siatkę systemową dla roślin pnących lub płyta cementowo-wiórowa może być malowana w dowolnym kolorze RAL.

ZALETY:  

Nasze Ekrany drogowe według wzoru użytkowego dzięki zastosowaniu płyt cementowo-wiórowych charakteryzują się stabilnością konstrukcji,  niepalnością oraz znacznie większą żywotnością. Nie ulegają deformacji pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia  i zawilgocenia oraz zmian temperatury. Ich stosowanie pozwala na uzyskanie oszczędności drewna o około 80%. Ponadto ekrany zbudowane są z ekologicznych i przyjaznych dla środowiska materiałów, które podlegają w 100% recyklingowi.   

Przekroje

Urząd Patentowy
Ekran akustyczny

Typy ekranów
akustycznych