Uprzejmie informujemy , że od dnia 2016-07-08 DECYZJĄ  Urzędu Patentowego RP otrzymaliśmy PRAWA OCHRONNE  wzoru użytkowego dla autorskiego rozwiązania   :

Ekranu Drogowego      

PRAWA OCHRONNE dla w/w wzoru użytkowego  zarejestrowano pod numerami W-125311 i jest rozwiązaniem chronionymi zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej. Naruszenie praw właściciela wzorów użytkowych – ADPOL Sp z o.o. NIP 8883121774 ,  spowoduje konsekwencje prawne i finansowe.

Jako pierwsi na rynku zaproponowaliśmy rozwiązanie ekranów drogowych stanowiących połączenie konstrukcji drewnianej z płytą cementowo-wiórową, na który udzielamy 15 letniej gwarancji, a okres użytkowania określamy na minimum 30 lat.

Charakterystyka ekranu drogowego kompozytowego :

Ekran drogowy z płyt cementowo – wiórowych – ADPOL

Przedmiotem wzoru użytkowego zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym RP jest ekran drogowy mający zastosowanie w budownictwie  drogowym i mostowym oraz w innych konstrukcjach budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego w sytuacjach gdy występuje potrzeba  izolacji akustycznej do Rw = 46 dB bez wymogu lub z wymogiem uzyskania dodatkowej izolacji określonych przestrzeni przed światłem emitowanym przez pojazdy lub oświetlenie stałe  

Znane  ekrany drogowe wykonywane są z drewna, aluminium lub w postaci tak zwanej zielonej ściany, którą tworzy konstrukcja stalowa. Drewniane ekrany drogowe mają ograniczoną żywotność   oraz wymagają konserwacji, która wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i problemami logistycznymi polegającymi na tym, że w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych ekranów przy drogach i autostradach konieczne jest  wprowadzanie ograniczenia prędkości i wyłączania jednego pasa ruchu. Duże problemy w eksploatacji stwarzają naturalne właściwości drewna i PCV – drewno chłonie wilgoć, ekran ulega deformacji i powoduje degradację konstrukcji, wypadanie sęków  i powstawanie prześwitów, co sprawia, że ekran przestaje spełniać funkcje, dla których został zamontowany. PCV natomiast pod wpływem słońca rozszerza się, ekran ulega deformacji, powstają prześwity i w konsekwencji także ekran drogowe PCV przestaje spełniać  funkcje, dla których został zamontowany. Największym jednak problemem jest palność ekranów drogowych drewnianych i PCV, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo w przypadku kolizji drogowej lub zaprószenia ognia oraz wiąże się z koniecznością prowadzenia akcji gaśniczych w warunkach ruchu drogowego, a sam fakt pożaru powoduje ogromne straty oraz konieczność odtworzenia ekranów. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest możliwość przeniesienia ognia na lasy, ponieważ zdecydowana większość ekranów drogowych montowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie lasów jako izolacja świetlna przejść dla zwierząt.

Ekran drogowy według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że zawiera szkielet drewniany, który tworzy rama wraz z pionowymi i poziomymi elementami drewnianymi oraz przymocowanymi do szkieletu, z obu jego stron, płytami cementowo – wiórowymi. Na obwodzie ma umiejscowioną opaskę wykonaną z płyty cementowo-wiórowej o szerokości co najmniej równej szerokości szkieletu drewnianego.

Ekrany drogowe według wzoru użytkowego dzięki zastosowaniu płyt cementowo-wiórowych charakteryzują się stabilnością konstrukcji,  niepalnością oraz znacznie większą żywotnością. Nie ulegają deformacji pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia  i zawilgocenia oraz zmian temperatury. Ich stosowanie pozwala na uzyskanie oszczędności drewna o około 80%. Ponadto ekrany zbudowane są z ekologicznych i przyjaznych dla środowiska materiałów, które podlegają w 100% recyklingowi.   

Płyta cementowo-wiórowa  ekranu z uwagi na własności i odporność nie musi być  pokryta farbą zabezpieczającą i jest wówczas ekran jest w naturalnym kolorze płyt wiórowo-cementowych.

Inna postać wzoru ma ekran, którego płyta cementowo-wiórowa  jest malowana w dowolnym kolorze.

Kolejna postać ekranu drogowego według wzoru na przedniej stronie ma zamontowaną siatkę systemową 8 dla roślin pnących mających na celu stworzenie naturalnej roślinnej przeszkody dla światła  i ewentualnie hałasu

Gwarancja do 15 lat , okres użytkowania minimum 30 lat są argumentami przemawiającymi za stosowaniem Naszych EKRANÓW DROGOWYCH KOMPOZYTOWYCH.

Zapraszam do wspólpracy

Ekrany drogowe