Ekran drogowy

Zastrzeżony wzór użytkowy to ekran drogowy mający zastosowanie w budownictwie  drogowym i mostowym oraz w innych  konstrukcjach budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego  w sytuacjach gdy  występuje potrzeba  izolacji akustycznej do Rw = 46 dB  bez wymogu lub z wymogiem uzyskania dodatkowej izolacji określonych przestrzeni przed światłem emitowanym przez pojazdy lub oświetlenie stałe.  
Znane  ekrany drogowe wykonywane są z drewna, aluminium lub w postaci tak zwanej zielonej ściany, którą tworzy konstrukcja stalowa. Drewniane ekrany drogowe mają ograniczoną żywotność   oraz wymagają konserwacji, która wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i problemami logistycznymi polegającymi na tym, że  w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych ekranów przy drogach i autostradach konieczne jest  wprowadzanie ograniczenia prędkości i wyłączania jednego pasa ruchu.  Duże problemy w eksploatacji stwarzają naturalne właściwości drewna i PCV – drewno chłonie wilgoć, ekran ulega deformacji i powoduje  degradację konstrukcji, wypadanie sęków  i powstawanie prześwitów,  co sprawia, że ekran przestaje spełniać  funkcje, dla których został zamontowany. PCV natomiast pod wpływem słońca rozszerza się, ekran ulega deformacji, powstają prześwity i  w konsekwencji także  ekran drogowe PCV  przestaje spełniać  funkcje, dla których został zamontowany. Największym jednak problemem  jest palność ekranów drogowych drewnianych i PCV, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo w przypadku kolizji drogowej lub zaprószenia ognia oraz wiąże się z koniecznością prowadzenia akcji gaśniczych w warunkach ruchu drogowego, a sam fakt pożaru powoduje ogromne straty oraz konieczność odtworzenia ekranów. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest możliwość przeniesienia ognia na lasy, ponieważ zdecydowana większość ekranów drogowych montowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie lasów jako izolacja świetlna przejść dla zwierząt. Dotychczas montowane ekrany drogowe nie wykazują izolacyjności akustycznej, co  dla montowanych ekranów na przejściach dla zwierząt powinno mieć miejsce.
Nasz Ekran drogowy według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że zawiera szkielet drewniany, który tworzy rama wraz z pionowymi i poziomymi elementami drewnianymi oraz przymocowanymi do szkieletu, z obu jego stron, płytami cementowo – wiórowymi za pomocą elementów łączących w postaci wkrętów, śrub , gwoździ , sztyftów lub nitów z możliwością stosowania kleju.  
Ekran na obwodzie ma umiejscowioną opaskę wykonaną z płyty cementowo-wiórowej o szerokości co najmniej równej szerokości szkieletu drewnianego.
Płyta cementowo-wiórowa  ekranu z uwagi na własności i odporność nie musi być  pokryta farbą zabezpieczającą i jest wówczas ekran jest w naturalnym kolorze płyt wiórowo-cementowych.
Inna postać ekranu na przedniej stronie ma siatkę systemową  dla roślin pnących lub płyta cementowo-wiórowa może być malowana w dowolnym kolorze RAL.

ZALETY:  

Nasze Ekrany drogowe według wzoru użytkowego dzięki zastosowaniu płyt cementowo-wiórowych charakteryzują się stabilnością konstrukcji, niepalnością oraz znacznie większą żywotnością. Nie ulegają deformacji pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia  i zawilgocenia oraz zmian temperatury. Ich stosowanie pozwala na uzyskanie oszczędności drewna o około 80%. Ponadto ekrany zbudowane są z ekologicznych i przyjaznych dla środowiska materiałów, które podlegają w 100% recyklingowi.   

Ekrany drogowe

Przekroje

Urząd Patentowy
Ekran drogowy

Typy ekranów
drogowych