W procesie produkcji stosujemy drewno IGLASTE w klasie średniej KS zgodnie z PN-D-94021. Dostarczane drewno jest suszone komorowo do stanu powietrzno-suchego 18%-23%. Po procesie suszenia drewno jest przycinane na długości do wymiarów zgodnych z dokumentacją, usuwane są potencjalne wady, np. poprzez sękowanie oraz podlega ponownej kwalifikacji pod względem spełniania Norm określonych w KDWU. 

Kolejnym etapem produkcji jest proces obróbki mechanicznej  – czterostronne struganie z profilowaniem.

Elementy składowe ekranu po struganiu poddane są 2 impregnacji:

1.Zabezpieczenie drewna przed korozją biologiczną: impregnacja zanurzeniowa w automatycznej wannie impregnującej zalanej impregnatem Wolmanit CX-8 WB. Wprowadzony przez Nas impregnat, jest impregnatem nowej  generacji – ekologiczny. Większości impregnatów aktualnie stosowanych na rynku pozwolenia kończą się w najbliższych latach i nie będą przedłużane – to impregnaty na bazie CHROMU i BORU !!! które są toksyczne i dlatego wycofywane, ale dużo tańsze!!! Impregnat Wolmanit CX-8WB jest na bazie nieorganicznych związków miedzi i miedzi HDO – jest zdecydowanie droższy, ale produkty które produkujemy na export już nie mogą być impregnowane impregnatami na bazie CHROMU i BORU !!. Dlatego wprowadziliśmy ten standard także na rynek Polski. Impregnacja w klasie 3 – proces impregnacji odbywa się wg technologii koncernu BASF.

  1. Zabezpieczenie drewna przed działaniem ognia: po impregnacji zabezpieczającej przed korozją biologiczną, drewno po podsuszeniu jest zabezpieczane przed działaniem ognia – impregnacja zanurzeniowa w FIRESTOP KONCENTRAT. Impregnacja odbywa się wg technologii producenta impregnatu FIRESTOP KONCENTRAT – firmy DEKSPOL.

Po zakończeniu procesu impregnacji elementy drewniane są prefabrykowane przy użyciu gwoździ pierścieniowych w panele o konstrukcji i wymiarach wynikających z dokumentacji. 

Gotowe panele są zabezpieczane przed wymywaniem impregnatów wymienionych w p.1 i p.2 poprzez malowanie dwukrotne bezbarwnym lakierem PROTECTOR LACK. Technologia zabezpieczania jest wg firmy DEKSPOL – producenta zarówno FIRESTOP KONCENTRAT jak i lakieru zabezpieczającego PROTECTOR LACK.

Po wyschnięciu lakieru na panelach montowane są elementy dystansowe z płyt cementowo-wiórowych, dylatujące konstrukcję drewnianą od słupa stalowego. Dylatacja zabezpiecza przewietrzanie konstrukcji drewnianej i eliminuje degradację drewna na styku drewno-stal. Od 2020 roku jest to rozwiązanie stosowane w standardzie – DREWNIANE EKRANY PRZECIWOLSNIENIOWE DEP 18 STANDARD

Za dodatkowym wynagrodzeniem proponujemy zwiększenie grubości deski do 20mm i  dodatkowo w górnej i dolnej części ekranu zamontowanie pasków z płyt cementowo-wiórowych, skutecznie zabezpieczający od dołu konstrukcję drewnianą na styku z podwaliną betonową a od góry przed opadami atmosferycznymi. – DREWNIANE EKRANY PRZECIWOLSNIENIOWE DEP 20 PLUS Dodatkowe zabezpieczenie  wydłuża okres eksploatacji paneli drewnianych. 

Końcowym etapem produkcji jest paletowanie ekranów  i dostawa do klientów.

Bardzo ważne jest aby wszystkie widoczne uszkodzenia powierzchni paneli w trakcie przemieszczania na budowie i podczas montażu zostały zabezpieczone lakierem PROTECTOR LACK. Także w trakcie okresu gwarancji wszystkie powstałe uszkodzenia mechaniczne paneli muszą być natychmiast zabezpieczone lakierem PROTECTOR LACK.

Pytania i zapytania o kalkulacje prosimy kierować na adres adpol@adpol.pl  lub telefonicznie 669889011

Zapraszamy do wspolpracy