ADPOL Sp. z o.o.  PREZENTUJE INOWACYJNY PRODUKT JAKIM JEST

EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY 70176

ŁĄCZĄCY DWA PRODUKTY W JEDNYM – NASZ PRODUKT TO JEDNOCZEŚNIE KOMPOZYTOWY EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY JAK I KOMPOZYTOWY EKRAN AKUSTYCZNY W KLASIE B3-B4. 

Jako pierwsi na rynku zaproponowaliśmy ekrany kompozytowe stanowiące połączenie konstrukcji drewnianej z płytą cementowo-wiórową, na który udzielamy 15 letniej gwarancji przy okresie użytkowania co najmniej 30 lat i cenie od 79 zł/m2 netto.

DECYZJĄ Urzędu Patentowego RP otrzymaliśmy PRAWO OCHRONNE  wzoru użytkowego dla Naszego autorskiego rozwiązania: EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY:

W/w wzór użytkowy zarejestrowano pod numerem 70176 PRAWO OCHRONNE PT EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY.

Naruszenie praw właściciela wzoru użytkowego „EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY” – ADPOL Sp. z o.o. NIP 8883121774  spowoduje konsekwencje prawne i finansowe. 

Znane na rynku ekrany przeciwolśnieniowe wykonywane są z drewna lub z tworzywa sztucznego. Drewniane ekrany przeciwolśnieniowe mają ograniczoną żywotność  oraz wymagają konserwacji, która wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i problemami logistycznymi polegającymi na tym, że w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych ekranów przy drogach i autostradach konieczne jest wprowadzanie ograniczenia prędkości i wyłączania jednego pasa ruchu. Duże problemy w eksploatacji stwarzają naturalne właściwości drewna i PCV – drewno chłonie wilgoć, ekran ulega deformacji i powoduje  degradację konstrukcji, wypadanie sęków i powstawanie prześwitów co sprawia, że ekran przestaje spełniać funkcje, dla których został zamontowany. PCV natomiast pod wpływem słońca rozszerza się, ekran ulega deformacji, powstają prześwity i w konsekwencji także ekran przeciwolśnieniowy PCV przestaje spełniać funkcje, dla których został zamontowany. Największym jednak problemem jest palność ekranów przeciwolśnieniowych drewnianych i PCV, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo w przypadku kolizji drogowej lub zaprószenia ognia oraz wiąże się z koniecznością prowadzenia akcji gaśniczych w warunkach ruchu drogowego, a sam fakt pożaru powoduje ogromne straty oraz konieczność odtworzenia ekranów. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest możliwość przeniesienia ognia na lasy, ponieważ zdecydowana większość ekranów przeciwolśnieniowych montowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie lasów jako izolacja świetlna przejść dla zwierząt. Dotychczas montowane ekrany przeciwolśnieniowe nie wykazują izolacyjności akustycznej, co dla montowanych ekranów na przejściach dla zwierząt powinno mieć miejsce – przejścia dla zwierząt powinny być izolowane nie tylko od światła ale także od hałasu. Hałas jest takim samym czynnikiem odstraszającym zwierzęta jak światło!

Przedmiotem wzoru użytkowego zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym RP jest EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY z funkcją izolacyjności akustycznej mający zastosowanie w budownictwie  drogowym, mostowym i kolejowym oraz w innych konstrukcjach budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego, w sytuacjach gdy występuje potrzeba izolacji określonych przestrzeni przed światłem emitowanym przez pojazdy lub oświetlenie stałe, bez wymogu dodatkowej ochrony akustycznej lub z wymogiem dodatkowej ochrony akustycznej.

 

Nasza konstrukcja EKRANU PRZECIWOLŚNIENIOWEGO charakteryzuje się tym, że zawiera szkielet drewniany, który tworzy ramę konstrukcyjną oraz przymocowaną jednostronnie do szkieletu za pomocą elementów łączących płytę cementowo–wiórową.

Stosowane przez Nas płyty cementowo-wiórowe są niepalne.

Zastosowanie Naszych EKRANOW PRZECIWOLŚNIENIOWYCH stwarza możliwość wyeliminowania podwalin żelbetowych opierających się na słupach. EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY może zawierać w sobie „ukrytą podwalinę” – belkę z klejonego drewna obudowaną płytami cementowo-wiórowymi i wbudowaną w panel ekranu. Zastosowane płyty cementowo-wiórowe w zakresie odporności na wpływy atmosferyczne i zachowanie w gruncie maja parametry zbliżone do betonu a jednocześnie są produktami drewnopodobnymi.

Proponujemy ekrany, które dzięki zastosowaniu płyt cementowo-wiórowych charakteryzują się stabilnością konstrukcji, niepalnością oraz znacznie większą żywotnością od dotychczas stosowanych rozwiązań, zwłaszcza ekranów drewnianych. 

Nie ulegają deformacji pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia i zawilgocenia oraz zmian temperatury, a tym samym nie występują prześwity oraz obniżenie akustyki.

Ich stosowanie pozwala na uzyskanie oszczędności drewna o około 80% i do tego  ponad 60% składu płyty cementowo-wiórowych stanowi odpad przemysłu tartacznego: wióry i drzazgi drewniane.

Ponadto ekrany zbudowane są z ekologicznych i przyjaznych dla środowiska materiałów, które podlegają w 100% recyklingowi.   

Płyta cementowo-wiórowa ekranu z uwagi na własności i odporność nie musi być pokryta farbą zabezpieczającą i wówczas ekran jest w naturalnym kolorze płyt wiórowo-cementowych tzn. zbliżonym do koloru betonu. 

Inna postać ekranu przeciwolśnieniowego według wzoru na przedniej stronie ma zamontowaną siatkę systemową dla roślin pnących mających na celu stworzenie naturalnej roślinnej przeszkody dla światła i ewentualnie hałasu.

W kolejnej postaci ekranu płyta cementowo-wiórowa jest malowana w dowolnym kolorze RAL dla uzyskania kolorystyki oczekiwanej przez użytkownika. 

Posiadamy także technologie przywracania parametrów użytkowych zamontowanym ekranom przeciwolśnieniowym, które w wyniku użytkowania utraciły projektowane parametry.

Konkurencyjna cena od 79 zł/m2 netto, gwarancja do 15 lat, okres użytkowania do 30 lat, stabilność konstrukcji, brak konieczności konserwacji w okresie użytkowania oraz połączenie w jednym produkcie zarówno funkcji ekranu akustycznego jak i przeciwolśnieniowego przy możliwości wyeliminowania podwalin żelbetowych, są argumentami przemawiającymi za zastosowaniem proponowanej przez Nas konstrukcji kompozytowej EKRANU PRZECIWOLŚNIENIOWEGO.

W przypadku pytań prosimy o kontakt adpol@adpol.pl Tel. +48 669889011

Zapraszamy do współpracy