Uprzejmie informujemy , że w dniu 2016-07-08 złożyliśmy w Urzędzie Patentowy RP wniosek o udzielenie prawa ochronnego wzorów użytkowych pod tytułami:

Ekran przeciwolśnieniowy            Ekran drogowy          Ekran akustyczny

Zgłoszenia zarejestrowano i są  rozwiązaniami chronionymi zgodnie Prawem Własności Przemysłowej.

Jako pierwsi na rynku zaproponowaliśmy rozwiązanie ekranów kompozytowych stanowiącego połączenie konstrukcji drewnianej z płytą cementowo-wiórową na który udzielamy 15 letniej gwarancji a okres użytkowania określamy na min 25 lat.

Zapraszamy  Państwa do współpracy i jednocześnie poniżej przedkładamy szczegółowy opis chronionych  wzorów  użytkowych : Ekran przeciwolśnieniowy ;Ekran drogowy ; Ekran akustyczny