Usługa  termomodernizacji stolarki – oszczędność  energii i polepszenie komfortu eksploatacji

Wszystkim Państwu którzy posiadają stolarkę drewnianą produkowaną i montowaną przed rokiem 2005 oferujemy usługę termomodernizacji stolarki tzn podwyższenia izolacyjności stolarki bez konieczności wymiany stolarki.

Okna drewniane w nowoczesnej jednoramowej technologii montowane są w Polsce od końca lat 80-tych ubiegłego stulecia. Wówczas montowano szyby o Ug =3,0 W/m2K i więcej , czyli Uw dla całego okna wynosiło zdecydowanie ponad 2,5 W/m2K.

Obecnie montuje się okna o Uw od 0,8 W/m2K do 1,3 W/m2K dla całego okna. Nawet gdy w Państwa oknach  były montowane szyby o Ug= 1,1 do 1,6 a upłynęło od montażu już 10 lat eksploatacji to w wyniku ubytku argonu wypełniającego komorę pomiędzy szybami aktualnie faktyczna izolacyjność cieplna zamontowanych szyb Ug przekracza 3,0 W/m2K co powoduje że okna utraciły pierwotne parametry izolacyjności cieplnej i aktualnie  izolacyjność okna Uw na pewno przekracza 2,0 W/m2K a nawet może to być powyżej 3,0 W/m2K. Także uszczelki utraciły swoje parametry i w wyniku tego szczelność okna oraz jego izolacyjność akustyczna uległa zdecydowanemu pogorszeniu.

Opracowana w firmie ADPOL technologia termomodernizacji stolarki drewnianej jednoramowej pozwala na osiągniecie izolacyjności cieplnej całego okna Uw w poziomie ca 1,0-1,1 W/m2K oraz poprawy izolacyjności akustycznej o co najmniej kilka decybeli. Powoduje to , że okna osiągają parametry okien nowoczesnych aktualnie produkowanych bez potrzeby ich wymiany z koniecznością demontażu stolarki , zniszczenia wielu elementów przy okazji demontażu , ponownego montażu itp. Wyniki te osiąga się poprzez :

  1. Wymianę pakietów szybowych na nowoczesne pakiety trzyszybowe o Ug= 0,8 W/m2K !! – nowoczesne szyby o bardzo dobrych własnościach termicznych i akustycznych zapewniające długotrwałą eksploatację bez obniżenia parametrów
  2. Zastosowanie w pakietach szybowych tzw ciepłych ramek zdecydowanie polepszających izolacyjność cieplną całego okna.
  3. Wymianę uszczelek oraz zamontowanie dodatkowej drugiej uszczelki – nowoczesne uszczelki o bardzo dobrych własnościach termicznych i akustycznych zapewniające długotrwałą eksploatację bez obniżenia parametrów
  4. Wymianę okapnika aluminiowego zewnętrznego na termo okapnik aluminiowy – tzw ciepły okapnik zdecydowanie polepszających izolacyjność cieplną całego okna i zapobiegajacy tworzeniu się tzw „punktu rosy” i wykraplaniu wody na ramę w miejscu zamontowania okapnika.
  5. Regulacja i konserwacja okuć wraz z wymiana elementów które utraciły swoje funkcje
  6. Renowacja powłoki lakierniczej włącznie do zmiany kolorystyki – OPCJA DODATKOWA  nie wymagana do polepszenia izolacyjności cieplnej  ale wydłużająca okres eksploatacji oraz powodująca , że okna nabywają walory estetyczne takie jak okna nowe
  7. Założenie okapnika aluminiowego na dolną przylgę okna –  OPCJA DODATKOWA  nie wymagana do polepszenia izolacyjności cieplnej ale  wydłużająca okres eksploatacji oraz powodująca , że okna nabywają walory estetyczne takie jak okna nowe
  8. Podwyższenie odporności antywłamaniowej poprzez montaż szyb P-4 i okuć antywłamaniowych – OPCJA DODATKOWA  nie wymagana do polepszenia izolacyjności cieplnej ( w przypadku szyb P-4 ich izolacyjność wynosi Ug= 0,9 W/m2K)
  9. Założenie  innych elementów polepszających walory użytkowe stolarki – nawiewniki , siatki na owady , itp.- OPCJA DODATKOWA  nie wymagana do polepszenia izolacyjności cieplnej
  10. Na  zamontowane pakiety szybowe udzielana jest 5-letnia gwarancja a na wszystkie pozostałe prace 2-letnia gwarancja

Wszelkie informacje dotyczące usługi termomodernizacji można uzyskać przesyłając zapytanie  e-mailowo adpol@adpol.pl