Usługa konserwacji  – gwarancja długoterminowej i bezawaryjnej eksploatacji okien i drzwi

W celu utrzymania stolarki w należytym stanie technicznym wymagana jest okresowa konserwacja. Dlatego też raz w roku należy przeprowadzić prace konserwacyjne powłoki malarskiej, elementów okuć i uszczelek gumowych.

W trosce o pełną satysfakcję naszych klientów oferujemy Państwu nie tylko doskonałą jakość, ale również pragniemy zapewnić kompleksową obsługę w zakresie odpłatnej konserwacji .

Zgodnie z § 3 Warunków Gwarancji  Klient (nabywca stolarki) zobowiązany jest do konserwacji produktu zgodnie z Instrukcją Konserwacji  która określa następujące  zasady  przeprowadzania konserwacji produktów:

  1. Terminy przeprowadzania konserwacji

Produkty  dla zachowania przez Klienta praw wynikających z „Warunków Gwarancji. „ wymagają bezwzględnej konserwacji przeprowadzanej zgodnie z niniejszą Instrukcja Konserwacji. Pierwszą konserwację produktu należy przeprowadzić nie później jak w 18 miesiącu od dnia zakupu  stolarki  Następne konserwacje w ramach „Warunków Gwarancji  „ należy przeprowadzać odpowiednio w  24 , 36 , 48 ; 60 ; 72; 86; 96 i 108  miesiącu od dnia zamontowania stolarki.. Fakt przeprowadzenia konserwacji  musi być potwierdzony  w  Załączniku Nr.2 do Warunków Gwarancji przez autoryzowaną osobę/firmę przeprowadzającą konserwację z podaniem daty konserwacji . Brak wpisu w  Załączniku Nr.2 do Warunków Gwarancji  potwierdzającego terminowe wykonanie konserwacji powoduje utratę praw z gwarancji.

  1. Powłoki malarskie

Konserwację przeprowadza się co 12 miesięcy i polega ona na usunięciu/naprawie drobnych uszkodzeń/ubytków lakieru  farba renowacyjną GORI 660, oczyszczeniu z kurzu i tłuszczu powierzchni akrylowej i naniesieniu miękką gąbką lub szmatką środka do pielęgnacji GORI 690 CLEAN i  GORI 690 CARE. Do czyszczenia powierzchni akrylowych należy stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące !!!
                       Uwaga: Większość preparatów do czyszczenia szyb zawiera salmiak, który powoduje uszkodzenia powłok akrylowych. Ewentualne pozostałości salmiaku należy bezwzględnie zmyć wodą i wytrzeć do sucha.Przy wykonywaniu prac tynkarskich i malarskich należy zabezpieczyć powierzchnie akrylowe wyłącznie foliami i taśmami samoprzylepnymi dopuszczalnymi do stosowania na powierzchnie akrylowe. Dłuższe pozostawienia może spowodować sklejenie się produktów.Po upływie okresu gwarancji na powłokę malarską w ciągu 12 miesięcy należy przeprowadzić renowację.

  1. Okucia

Produkty  wyposażone są w wysokowartościowe okucia. Aby niezawodne działanie tych okuć było trwałe należy minimum, co 12 miesięcy przeprowadzić następujące czynności:
3.1. Sprawdzić funkcjonowanie okuć i wykonać korektę ustawień – regulację okuć
3.2. Oczyścić dokładnie, przesmarować lub naoliwić wszystkie ruchome części oraz miejsca ryglowań.
3.3. Stosować wyłącznie smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic (np. olej do urządzeń precyzyjnych, maszyn do szycia itp.).
3.4. Sprawdzić wszystkie ważne dla bezpieczeństwa części okuć w miejscach ich mocowania. W razie potrzeby w miejscach podatnych na zużycie, dokręcić śruby, wkręty mocujące ewentualnie wymienić uszkodzone elementy.
3.5. Sprawdzić, czy trzpień w zawiasie górnym jest wsunięty od dołu do oporu.
                      Uwaga:Do czyszczenia elementów okuć stosować delikatne wyłącznie i pH-neutralne środki czyszczące w formie rozcieńczonej. Nie stosować nigdy środków czyszczących oraz szorujących zawierających kwasy. Ich działanie może naruszyć warstwę ochronną części okuć i zniszczyć powłoki malarskie. W celu zapobieżenia zmian w powłoce okuć zalecamy stosowanie środków ochronnych. Po wcześniejszym oczyszczeniu powierzchni okuć proponujemy konserwację olejami obojętnymi nie zawierającymi silikonów np. olej do maszyn do szycia.Przy malowaniu lub lakierowaniu powierzchni okien i drzwi balkonowych, wyłączyć z tego procesu elementy okuć .Zaleca się, aby czynności związane z konserwacją okuć były wykonane przez wyspecjalizowany zakład.

  1. Uszczelki , silikony

Konserwację należy przeprowadza się co 12 miesięcy. Uszczelkę po demontażu należy oczyścić z kurzu i tłuszczów przy zastosowaniu neutralnych środków czyszczących. Po osuszeniu uszczelkę gumową lub ceratową powlekamy środkiem konserwującym FENOFLEX, COSMOKLAR lub innym przystosowanym do tego typu produktu w celu zachowania jej elastyczności. Wszelkie ubytki silikonu należy uzupełnić. Przy stwierdzeniu trwałych uszkodzeń lub odkształceń uszczelkę należy wymienić na nową a silikon w przypadku odspojenia także wymienić na nowy.

Wszelkie informacje dotyczące usług konserwacji  można uzyskać przesyłając zapytanie  e-mailowo adpol@adpol.pl