Fasady, podobnie jak ogrody zimowe, zaczynają stanowić coraz większe zainteresowanie wśród klientów. Konstrukcja ta pozwala na uzyskiwanie czasami bardzo dużych przeszkleń, co jest pokazane na zdjęciach poniżej. Drewno, jako konstrukcja zabezpieczona od zewnątrz pakietami szklarskimi i nakładkami aluminiowymi, jest idealnym rozwiązaniem na okres wielu lat bez potrzeby konserwacji. Tutaj także mamy do czynienia z możliwością bardzo indywidualnego dopasowania podziałów, rodzaju materiałów i kolorów do określonych wymagań klienta. Tak jak ogrody zimowe, fasady projektowane są i realizowane w sposób bardzo indywidualny i bez użycia schematów.


Szczegóły techniczne

Widok konstrukcji słupowo-ryglowej wykonanej z drewna klejonego konstrukcyjnie. Konstrukcję nośną fasad drewniano- aluminiowych stanowią słupy drewniane o grubości 50 mm lub 60 mm oraz głębokości przyjętej zgodnie z wyliczeniami statycznymi. Położone na zewnątrz profile aluminiowe firmy BUG – Alutechnik lub firmy Gutmann. Smukła konstrukcja drewniana jest wykonana z wysokiej jakości drewna odpowiednio zabezpieczonego i pomalowanego.


Dane techniczne

Konstrukcja drewno klejone konstrukcyjnie
Szerokość słupa i rygla 50-100 mm, o głębokości zależnej od obliczeń statycznych
System nakładek aluminiowych od strony zewnętrznej system Bug-Alutechnik lub Gutmann
Kolor drewno wg palety kolorów standardowych i niestandardowych ADPOL, aluminium wg palety kolorów RAL
Wypełnienia pakiety szklarskie (szyby zespolone) o grubości 24-42 mm, współczynniku U=1,0 i mniej, możliwość wyboru pakietów z szybami o podwyższonej odporności na włamanie, szyb ornamentowych, refleksyjnych, bezpiecznych, witraży i wielu innych
Montaż montaż elementów konstrukcyjnych złączami systemowymi Hoffmann
Uszczelnienie według systemu Illbruck

Wykaz zastosowanych półproduktów i elementów wyposażenia

  • drewno: sosna, red meranti, dąb, modrzew, cedr kanadyjski, itp,
  • wodorozcieńczalne farby firmy GORI,
  • profile aluminiowe sytemu BUG-Alutechnik lub Gutmann.

Dostępne profile wykonania

Fasada słupowo-ryglowa
Fasada słupowo-ryglowa