Usługa renowacji – gwarancją wydłużenia eksploatacji okien i drzwi oraz zachowania estetyki

W celu utrzymania stolarki w należytym stanie technicznym wymagana jest okresowa konserwacja a następnie renowacja. Dlatego też raz w roku należy przeprowadzić prace konserwacyjne powłoki malarskiej, elementów okuć i uszczelek gumowych.
W trosce o pełną satysfakcję naszych klientów oferujemy Państwu nie tylko doskonałą jakość, ale również pragniemy zapewnić kompleksową obsługę w zakresie odpłatnej renowacji.
Usługa renowacji  wykonywana jest w ciągu roku po upływie podstawowego okresu gwarancji lub zaraz po powstaniu uszkodzeń powłoki malarskiej i polega na :
1. Powłoki lakiernicze – termin wykonania renowacji : w ciągu 12 miesięcy od daty upływu gwarancji na powłokę lakierniczą,w ciągu 1 miesiąca od wystąpienia ubytku powłoki lakierniczej wskutek wystąpienia uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub ponadnormatywnego zużycia, jednak zawsze przed wystąpieniem zdecydowanego wietrzenia (szarzenia) powierzchni, w ciągu 36 miesięcy od daty wykonania pierwszej renowacji po upływie gwarancji i co 36 miesiące po wykonaniu kolejnych renowacji.
1.1. Powłoki lakiernicze – przygotowanie powierzchni  do renowacji: odtłuszczenie powierzchni, lekkie przeszlifowanie (uziarnienie 180-200), dokładne usunięcie pyłu wilgotną szmatką, wytarcie do „sucha”.
1.2. Powłoki lakiernicze – malowanie – przywrócenie ich funkcji: dokładnie sprawdzić powierzchnię lakieru pod kątem uszkodzeń i przy niewielkich (powierzchniowych) uszkodzeniach powłoki lakierniczej , przeszlifować papierem ściernym , odkurzyć i nałożyć pędzlem/wałkiem jedną lub dwie warstwy farby renowacyjnej GORI 660. ,przy głębokich zadrapaniach (uszkodzeniach) odkrywających surowe drewno zaimpregnować środkiem GORI 356 i odbudować wszystkie powłoki lakiernicze ( podkład , międzypokład i nawierzchniowa) i w takim przypadku należy skontaktować się z dostawca okien lub przedstawicielem Teknos.
                Uwaga: Nie wykonywać impregnowania, gruntowania i końcowego malowania gdy w ciągu doby  temperatura spada poniżej + 5 stopni C oraz przy wysokiej temperaturze gdy temperatura ramy/skrzydła ma temperaturę powyżej 40 stopni C , ani przy wilgotności względnej powyżej 70%. Należy stosować tylko jedną bazę lakieru do danego wyrobu przyjmując zasadę: tym samym produktem naprawiamy z jakiego wyprodukowano. Produkty rozcieńczane w wodzie jak te wymienione wyżej, można przechowywać w ograniczonym okresie czasu – do 12 miesięcy.
1.3.      Zaleca się aby czynności związane z renowacją były wykonane przez wyspecjalizowany zakład.

2.     Pozostałe elementy stolarki  –  po upływie okresu gwarancji w ramach renowacji wykonuje się te same czynności i obowiązki jak w przypadku konserwacji  w  okresie gwarancji z szczególnym nastawieniem  na wymianę  zużytych części i co 10 lat wskazana jest wymiana pakietów szybowych w celu polepszenia izolacyjności cieplnej i akustycznej.

3. Dokumentowanie przeprowadzenia renowacji  – fakt przeprowadzenia renowacji  dla elementów dla  których  minął okres gwarancji musi być potwierdzony  w  Załączniku Nr.3 do Warunków Gwarancji przez autoryzowaną osobę/firmę przeprowadzającą renowację z podaniem daty  renowacji . Brak wpisu w  Załączniku Nr.3 do Warunków Gwarancji  potwierdzającego terminowe wykonanie   renowacji powoduje utratę praw z gwarancji dla pozostałych składników okna dla których okres gwarancji jeszcze nie upłynął.           

Wszelkie informacje dotyczące usług konserwacji i renowacji można uzyskać przesyłając zapytanie  e-mailowo adpol@adpol.pl