Jako pierwsi na rynku zaproponowaliśmy rozwiązanie ekranów drogowych akustycznych odbijających stanowiących połączenie konstrukcji drewnianej z płytą cementowo-wiórową, na który udzielamy 15 letniej gwarancji, a okres użytkowania określamy do 50 lat. 

Dnia 2018-10-03 DECYZJĄ  Urzędu Patentowego RP otrzymaliśmy PRAWA OCHRONNE  wzoru użytkowego dla autorskiego rozwiązania   :

    –   EKRAN  – DROGOWY   –   

PRAWA OCHRONNE dla w/w wzoru użytkowego  zarejestrowano pod numerami 70175 i jest rozwiązaniem chronionymi zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej. Naruszenie praw właściciela wzorów użytkowych – ADPOL Sp z o.o. NIP 8883121774 ,  spowoduje konsekwencje prawne i finansowe. 

Charakterystyka Ekranu Akustycznego Odbijającego  Kompozytowego  

klasa izolacyjności od dźwięków powietrznych B3, PN-EN 1793-2:2001

Przedmiotem wzoru użytkowego zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym RP jest ekran drogowy – panel akustyczny odbijający mający zastosowanie w budownictwie  drogowym i mostowym oraz w innych konstrukcjach budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego w sytuacjach gdy występuje potrzeba izolacji akustycznej bez wymogu lub z wymogiem uzyskania dodatkowej izolacji określonych przestrzeni przed światłem emitowanym przez pojazdy lub oświetlenie stałe  

Ekran drogowy według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że zawiera szkielet drewniany, który tworzy rama wraz z pionowymi i poziomymi elementami drewnianymi oraz przymocowanymi do szkieletu, z obu jego stron, płytami cementowo – wiórowymi. Na obwodzie ma umiejscowioną opaskę wykonaną z płyty cementowo-wiórowej o szerokości co najmniej równej szerokości szkieletu drewnianego.

Ekrany drogowe według wzoru użytkowego dzięki zastosowaniu płyt cementowo-wiórowych charakteryzują się stabilnością konstrukcji,  niepalnością oraz znacznie większą żywotnością. Nie ulegają deformacji pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia  i zawilgocenia oraz zmian temperatury. Ich stosowanie pozwala na uzyskanie oszczędności drewna o około 80%. Ponadto ekrany zbudowane są z ekologicznych i przyjaznych dla środowiska materiałów, które podlegają w 100% recyklingowi.   

Płyta cementowo-wiórowa  ekranu z uwagi na własności i odporność nie musi być  pokryta farbą zabezpieczającą i jest wówczas ekran jest w naturalnym kolorze płyt wiórowo-cementowych.

Inna postać wzoru ma ekran, którego płyta cementowo-wiórowa  jest malowana w dowolnym kolorze. 

Kolejna postać ekranu drogowego według wzoru na przedniej stronie ma zamontowaną siatkę systemową 8 dla roślin pnących mających na celu stworzenie naturalnej roślinnej przeszkody dla światła  i ewentualnie hałasu 

 

Gwarancja do 15 lat , okres użytkowania do 50 lat są argumentami przemawiającymi za stosowaniem Naszych KOMPOZYTOWYCH EKRANOW AKUSTYCZNYCH ODBIJAJACYCH .

 

Zapraszam do współpracy adpol@adpol.pl