Uprzejmie informujemy , że od dnia 2016-07-08 DECYZJĄ  Urzędu Patentowego RP otrzymaliśmy PRAWA OCHRONNE  wzoru użytkowego dla autorskiego rozwiązania   :

  Ekranu Akustycznego

PRAWA OCHRONNE dla w/w wzoru użytkowego  zarejestrowano pod numerami W-125319 i jest rozwiązaniem chronionymi zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej. Naruszenie praw właściciela wzorów użytkowych – ADPOL Sp z o.o. NIP 8883121774 ,  spowoduje konsekwencje prawne i finansowe.

Jako pierwsi na rynku zaproponowaliśmy rozwiązanie ekranów akustycznych stanowiących połączenie konstrukcji drewnianej z płytą cementowo-wiórową, na który udzielamy 15 letniej gwarancji, a okres użytkowania określamy na minimum 30 lat.

Charakterystyka ekranu akustycznego kompozytowego :

Ekran akustyczny  z płyt cementowo -wiórowych – ADPOL

Przedmiotem wzoru użytkowego zastrzeżonego w Urzedzie Patentowym RP ,jest ekran akustyczny mający zastosowanie w budownictwie  drogowym i mostowym oraz w innych konstrukcjach budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego w sytuacjach gdy występuje potrzeba  izolacji akustycznej do Rw= 56 dB bez wymogu lub z wymogiem uzyskania dodatkowej izolacji określonych przestrzeni przed światłem emitowanym przez pojazdy lub oświetlenie stałe  

Znane  ekrany akustyczne  wykonywane są z drewna, aluminium lub w postaci tak zwanej zielonej ściany, którą tworzy konstrukcja stalowa.. Drewniane ekrany drogowe mają ograniczoną żywotność oraz wymagają konserwacji, która wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i problemami logistycznymi polegającymi na tym, że  w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych ekranów przy drogach i autostradach konieczne jest wprowadzanie ograniczenia prędkości i wyłączania jednego pasa ruchu. Duże problemy w eksploatacji stwarzają naturalne właściwości drewna, które chłonie wilgoć, ekran ulega deformacji i powoduje  degradację konstrukcji, wypadanie sęków i powstawanie prześwitów, co sprawia, że ekran przestaje spełniać funkcje, dla których został zamontowany. Ponadto stalowe konstrukcje ekranów ulegają korozji. Największym jednak problemem jest palność ekranów akustycznych drewnianych, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo w przypadku kolizji drogowej lub zaprószenia ognia oraz wiąże się z koniecznością prowadzenia akcji gaśniczych w warunkach ruchu drogowego, a sam fakt pożaru powoduje ogromne straty oraz konieczność odtworzenia ekranów. Ekrany aluminiowe pod wpływem ognia ulegają deformacji i tracą własności akustyczne.

Ekran akustyczny według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że zawiera szkielet drewniany, który tworzy rama wraz z pionowymi i poziomymi elementami drewnianymi oraz przymocowanymi do szkieletu, z obu jego stron,  za pomocą elementów łączących płytami cementowo – wiórowymi, pomiędzy którymi znajduje się wełna mineralna. Ekran na obwodzie ma umiejscowioną opaskę wykonaną z płyty cementowo-wiórowej o szerokości co najmniej równej szerokości szkieletu drewnianego.

Ekrany akustyczne według wzoru użytkowego dzięki zastosowaniu płyt cementowo-wiórowych charakteryzują się stabilnością konstrukcji,  niepalnością oraz znacznie większą żywotnością. Nie ulegają deformacji pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia  i zawilgocenia oraz zmian temperatury. Ich stosowanie pozwala na uzyskanie oszczędności drewna o około 80%. Ponadto ekrany zbudowane są z ekologicznych i przyjaznych dla środowiska materiałów, które podlegają w 100% recyklingowi.   

Płyta cementowo-wiórowa  ekranu z uwagi na własności i odporność nie musi być  pokryta farbą zabezpieczającą i jest wówczas ekran jest w naturalnym kolorze płyt wiórowo-cementowych.

Inna postać ekranu ma płytę cementowo-wiórową, która jest malowana w dowolnym kolorze.

Kolejna postać ekranu akustycznego według wzoru na przedniej stronie ma zamontowaną siatkę systemową  dla roślin pnących mających na celu stworzenie naturalnej roślinnej przeszkody dla światła i zwiększenie izolacyjności przed  hałasem.

Gwarancja do 15 lat , okres użytkowania minimum 30 lat są argumentami przemawiającymi za stosowaniem Naszych EKRANÓW AKUSTYCZNYCH KOMPOZYTOWYCH.

Zapraszam do współpracy