Jako pierwsi na rynku zaproponowaliśmy rozwiązanie ekranów kompozytowych stanowiących połączenie konstrukcji drewnianej z płytą cementowo-wiórową, na który udzielamy 15 letniej gwarancji, a okres użytkowania określamy na minimum 30 lat. 

Dnia 2018-10-03 DECYZJĄ  Urzędu Patentowego RP otrzymaliśmy PRAWA OCHRONNE  wzoru użytkowego dla autorskiego rozwiązania   :

 –  E K R A N   – P R Z E C I W O L S N I E N I O W Y –   

 PRAWA OCHRONNE dla w/w wzoru użytkowego  zarejestrowano pod numerem 70176 i jest rozwiązaniem chronionymi zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej. Naruszenie praw właściciela wzorów użytkowych – ADPOL Sp z o.o. NIP 8883121774 ,  spowoduje konsekwencje prawne i finansowe. 

Charakterystyka Ekranu Przeciwolsnieniowego  Kompozytowego z funkcja izolacyjności akustycznej

klasa izolacyjności od dźwięków powietrznych B3, PN-EN 1793-2:2001

Przedmiotem wzoru użytkowego zastrzeżonego w Urzedzie Patentowym RP , jest ekran przeciwolśnieniowy mający zastosowanie w budownictwie  drogowym i mostowym oraz w innych konstrukcjach budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego w sytuacjach gdy występuje potrzeba izolacji określonych przestrzeni przed światłem emitowanym przez pojazdy lub oświetlenie stałe  bez wymogu dodatkowej ochrony akustycznej lub z wymogiem dodatkowej ochrony akustycznej o Rw do 32 dB.

Dotychczas montowane ekrany przeciwolśnieniowe nie wykazują izolacyjności akustycznej, co  dla montowanych ekranów na przejściach dla zwierząt powinno mieć miejsce.

Ekran przeciwolśnieniowy według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że zawiera szkielet drewniany, który tworzy rama wraz z pionowymi i poziomymi elementami drewnianymi oraz przymocowaną do szkieletu za pomocą elementów łączących płytę cementowo – wiórową . Ekran na obwodzie ma umiejscowioną opaskę wykonaną z płyty cementowo-wiórowej o szerokości co najmniej równej szerokości szkieletu drewnianego.

Ekrany przeciwolśnieniowe według wzoru użytkowego dzięki zastosowaniu płyt cementowo-wiórowych charakteryzują się stabilnością konstrukcji,  niepalnością oraz znacznie większą żywotnością. Nie ulegają deformacji pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia  i zawilgocenia oraz zmian temperatury. Ich stosowanie pozwala na uzyskanie oszczędności drewna o około 80%. Ponadto ekrany zbudowane są z ekologicznych i przyjaznych dla środowiska materiałów, które podlegają w 100% recyklingowi.   

Płyta cementowo-wiórowa  ekranu z uwagi na własności i odporność nie musi być  pokryta farbą zabezpieczającą i t wówczas ekran jest w naturalnym kolorze płyt wiórowo-cementowych. 

Inna postać ekranu przeciwolśnieniowego według wzoru na przedniej stronie ma zamontowaną siatkę systemową dla roślin pnących mających na celu stworzenie naturalnej roślinnej przeszkody dla światła i ewentualnie hałasu.

W kolejnej postaci ekranu płyta cementowo-wiórowa jest malowana w dowolnym kolorze RAL dla uzyskania kolorystyki oczekiwanej przez użytkownika. 

 

Gwarancja do 15 lat , okres użytkowania minimum 30 lat są argumentami przemawiającymi za stosowaniem Naszych EKRANÓW PRZECIWOLŚNIENIOWYCH KOMPOZYTOWYCH.

 

Zapraszam do współpracy adpol@adpol.pl